<div align="center"> <h1>Modern Web Development</h1> <h3>Tworzenie Stron WWW i grafiki</h3> <p>Tworzenie Stron WWW i grafiki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://mwd.htw.pl" rel="nofollow">http://mwd.htw.pl</a></p> </div>